Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

   Thực hiện quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch xây dựng báo cáo nhằm đánh giá chung về các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường, các loại hình chất thải đặc trưng và các vấn đề môi trường chính của lĩnh vực du lịch tại địa phương; tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động bảo vệ môi trường; định hướng công tác bảo vệ môi trường trong năm tới và đề xuất, kiến nghị.

Download Biểu mẫu báo cáo tại file đính kèm!

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *