Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Ban lãnh đạo Viện

 

 

  Viện trưởng

TSNguyenAnhTuan

 TS. Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại:  84.4.37 34 38 38

Email: natuan@itdr.org.vn

Các Phó Viện trưởng
Phó Viện trưởng

TS. Đỗ Thị Thanh Hoa
Điện thoại:  84.4. 38 48 93 80
Di động    :  84.169 397 51 59
Email: hoa_dt@itdr.org.vn

Phó Viện trưởng

TS. Trương Sỹ Vinh
Điện thoại:  84.4. 38 48 93 81
Di động    :  84.91 350 20 72
Email: vinhts.itdr@vietnamtourism.gov.vn

Bài cùng chuyên mục