Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Ban hành Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

   Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND, ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc “Ban hành Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính  sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang”.

   Download tại file đính kèm!

Bài cùng chuyên mục